کشاورزی عمومی

آفات _ بیماریها _ علفهای هرز.

 19-کنــه آرد

20-کنه های پیاز

نوشته شده در ۸۶/۰۳/۲۴ساعت 19:4 توسط پیمان فخری تبار| |